Tìm hiểu hoạt động của Hệ thống Tôn phả Online

TÌM HIỂU SỬ DỤNG HỆ THỐNG TÔN PHẢ ONLINE

Lợi ích HỆ THỐNG TÔN PHẢ ONLINE: Cập nhật biến động Gia phả không lệ thuộc không gian, thời gian qua đó tham khảo cũng không lệ thuộc không gian thời gian.

LƯU Ý: Khi nhập tên một người, chúng tôi sẽ thêm "Nguyễn Phúc" hoặc "Nguyễn Phước" vào trước các từ trong Bài Đế Hệ thi hoặc 10 Bài Phiên Hệ thi. Quý bà con khi nhập Gia phả, cũng lưu ý giúp để thống nhất dữ liệu.

HỆ THỐNG TÔN PHẢ ONLINE được chia thành 4 Phả: Trang chủ có 4 Phả như sau: chư vị Thủy tổ (15 đời), Vương Phả (10 đời) và Đế Phả (8 đời) cùng các Công Chúa, Hoàng tử được thể hiện rõ trên Trang chủ, riêng Hậu duệ phả cần tìm kiếm theo tên, theo đời. Ngài Nguyễn Bặc (năm 924) là đời thứ nhất, đến nay (năm 2023) đã cập nhập đến đời thứ 37.

Toàn cảnh Trang chủ:

I- Thủy tổ phả (ngọc phả): Gồm có 15 Đệ tổ: Thủy Tổ Ngài Nguyễn Bặc; Đệ nhị tổ Ngài Nguyễn Đê; Đệ tam tổ Ngài Nguyễn Viễn; Đệ tứ tổ Ngài Nguyễn Phụng; Đệ ngũ tổ Ngài Nguyễn Nộn; Đệ lục tổ Ngài Nguyễn Thế Tứ; Đệ thất tổ Ngài Nguyễn Nạp Hòa; Đệ bát tổ Ngài Nguyễn Công Luật; Đệ cửu tổ Ngài Nguyễn Minh Du; Đệ thập tổ Ngài Nguyễn Biện; Đệ thập nhất tổ Ngài Nguyễn Chiến; Đệ thập nhị tổ Ngài Nguyễn Sừ; Đệ thập tam tổ Ngài Nguyễn Công Duẩn; Đệ thập tứ tổ Ngài Nguyễn Như Trác; Đệ thập ngũ tổ Ngài Nguyễn Văn Lưu. Như vậy có 15 vị. Thủy tổ phả là 15 đời. (Tính từ Ngài Nguyễn Bặc là đời thứ 1).

Lưu ý: Phần thủy tổ phả chỉ là ngọc phả dựa theo Sách Nguyễn Phúc Tộc thế phả in năm 1995. Sau thời gian lưu hành, phát hiện sai sót khá nhiều.

II- Vương Phả: Gồm có 10 đời với 9 Hệ Tiền Biên: Đời thứ 1 Ngài Nguyễn Kim mở Đệ Nhất tiền biên; Đời thứ 2 Ngài Nguyễn Hoàng, vị chúa thứ 1 mở Đệ Nhị tiền biên; Đời thứ 3 Ngài Nguyễn Phúc Nguyên, vị chúa thứ 2 mở Đệ Tam tiền biên; Đời thứ 4 Ngài Nguyễn Phúc Lan, vị chúa thứ 3 là Đệ Tứ tiền biên; Đời thứ 5 Ngài Nguyễn Phúc Tần, vị chúa thứ 4 là Đệ  Ngũ tiền biên; Đời thứ 6 Ngài Nguyễn Phúc Thái, vị chúa thứ 5 là Đệ Lục tiền biên, Đời thứ 7 Ngài Nguyễn Phúc Chu, vị chúa thứ 6 là Đệ Thất tiền biên; Đời thứ 7 là Ngài Nguyễn Phúc Thụ, vị chúa thứ 8 là Đệ Bát tiền biên; Đời thứ 9 Ngài Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa thứ 9 là Đệ Cửu tiền biên; và 2 Ngài Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Phúc Luân cùng hệ Cửu Tiền Biên.

Như vậy có 11 vị. Vương phả từ Đời thứ 16 đến đời thứ 25. (Tính từ Ngài Nguyễn Bặc là đời thứ 1). (Tính từ Ngài Nguyễn Kim là 10 đời thuộc hệ tiền biên).

III- Đế Phả: Gồm có 8 đời với 6 Hệ Chánh cùng 13 vị Hoàng đế Nhà Nguyễn, có 7 vị không mở Hệ. Đời thứ 1 là Hoàng Đế Gia Long mở Hệ Nhất Chánh; Đời thứ 2 là Hoàng Đế Minh Mạng mở Hệ Nhị Chánh; Đời thứ 3 là Hoàng Đế Thiệu Trị mở Hệ Tam Chánh; Đời thứ 4 là Hoàng Đế Tự Đức mở Hệ Tứ Chánh; Đời thứ 5 là Hoàng Đế Dục Đức mở Hệ Ngũ Chánh; Đời thứ 5 là Hoàng Đế Đồng Khánh mở Hệ Lục Chánh. Đế phả từ đời 26 đến đời 32. (Tính từ Ngài Nguyễn Bặc là đời thứ 1). (Tính từ Ngài Nguyễn Kim là 10 đời thuộc hệ tiền biên). (Tính từ vua Gia Long là đời thứ 1 đến Vua Bảo Đại đời thứ 8).

Lưu ý: Vương phả và Đế phả dựa theo Sách Hoàng tộc lược biên xuất bản 1943 và được bổ sung đến hết năm 2022.

IV- Hậu Duệ: Gồm có con cháu ... từ chư vị Thủy tổ, Vương Phả và Đế Phả trở xuống.

Lưu ý: Hiện chưa update hết được dữ liệu mà chúng tôi có. Ước tính khoảng trên dưới 5 triệu người tôn thất Nguyễn Phúc (Phước). 

Tìm kiếm có 2 cách:

Cách 1, gõ vào Ô Tên một từ bất kỳ hoặc nhiều từ theo họ tên.

Cách 2, gõ Ô Đời 1 số đời đầu muốn tìm (hệ thống cho phép tìm tối thiểu và tối đa 7 đời), sau đó nhấn vào Biểu tượng kính lúp: Kết quả tìm kiếm sẽ có 4 cột: Số đời của nhân vật, Tên nhân vật, Tên khác và Danh vị, click vào Tên nhân vật để xem chi tiết về nhân vật đó.

Hình ảnh minh họa


Ví dụ: Cách 1, gõ từ Nguyen Phuc Anh vào Ô Tên. kết quả là:

Vào chi tiết Tiểu sử cá nhân sẽ có 3 phần riêng biệt: Bên trái là Cây gia phả trực hệ với nhân vật đó. Bên phải là Tiểu sử chi tiết. Dưới cùng là các chi tiết liên quan (Bài viết, hình ảnh, video ...).

Hình ảnh minh họa

Cuối cùng là Menu có trên tất cả các Trang để người dùng trở về lại bất kỳ Danh mục nào.

Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ: Bảo Kỳ điện thoại, Zalo, Viber 0923998879.

Trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn.

Các thông tin cần biết khác:

Hoàng tộc lược biên XB 1943   Sơ đồ Gia phả   Hoàng tộc lược biên (Hình)   Tìm hiểu hoạt động hệ thống Tôn phả   Tìm hiểu cách đặt tên dòng họ Nguyễn Phước   Ngày húy chư vị Liệt thánh (Theo âm lịch)   11 Bài thơ Ngự chế mạng danh thi   Nguyễn Phúc Tộc thế phả 阮福族世譜