Thủy tổ phả  

Rồng trái

Rồng phải

Ngai vàng trái

Ngai vàng phải

 
 
Hậu duệ của Thủy tổ (Họ Nguyễn. 15 đời), Vương phả (9 Chúa 10 đời), Đế phả (13 Vua 7 đời). Ngài Nguyễn Bặc thủy tổ là đời thứ 1; Ngài Nguyễn Kim là đời thứ 16, Đời 1 của Vương Phả; Hoàng đế Gia Long đời 26, Đời 1 của Đế Phả, đến Hoàng đế Bảo Đại đời 32,  Hướng dẫn tìm kiếm: Tìm theo tên: Gõ từ cần tìm kiếm, Tìm theo đời: Điền vào đời đầu tiên và bấm vào nút Tìm (tối đa 7 đời). Ước tính từ Ngài Nguyễn Bặc từ năm 924 đến năm 2023 đã có 36 đời. Theo bài Đế hệ thi hiện đã đến chữ 12, tức 14 đời.
Hậu duệ của Thủy tổ (Họ Nguyễn. 15 đời), Vương phả (9 Chúa 10 đời), Đế phả (13 Vua 7 đời). Ngài Nguyễn Bặc thủy tổ là đời thứ 1; Ngài Nguyễn Kim là đời thứ 16, Đời 1 của Vương Phả; Hoàng đế Gia Long đời 26, Đời 1 của Đế Phả, đến Hoàng đế Bảo Đại đời 32, Hướng dẫn tìm kiếm: Tìm theo tên: Gõ từ cần tìm kiếm, Tìm theo đời: Điền vào đời đầu tiên và bấm vào nút Tìm (tối đa 7 đời). Ước tính từ Ngài Nguyễn Bặc từ năm 924 đến năm 2023 đã có 36 đời. Theo bài Đế hệ thi hiện đã đến chữ 12, tức 14 đời.