Hậu duệ của Thủy tổ (Họ Nguyễn. 15 đời), Vương phả (9 Chúa 10 đời), Đế phả (13 Vua 7 đời). Ngài Nguyễn Bặc thủy tổ là đời thứ 1; Ngài Nguyễn Kim là đời thứ 16, Đời 1 của Vương Phả; Hoàng đế Gia Long đời 26, Đời 1 của Đế Phả, đến Hoàng đế Bảo Đại đời 32,  Hướng dẫn tìm kiếm: Tìm theo tên: Gõ từ cần tìm kiếm, Tìm theo đời: Điền vào đời đầu tiên và bấm vào nút Tìm (tối đa 7 đời). Ước tính từ Ngài Nguyễn Bặc từ năm 924 đến năm 2023 đã có 36 đời. Theo bài Đế hệ thi hiện đã đến chữ 12, tức 14 đời.

 

Tên:
Từ đời:
Đến đời: