GIỚI THIỆU

     Trong nổ lực số hóa và tạo một hệ thống Gia phả online, tôi và rất nhiều quý bà con đã cố gắng để hoàn thành sớm nhất có thể, nhưng qua thời gian thực hiện (gần 5 năm), vẫn chưa thể hoàn thành như ý nguyện. Nay với sự hỗ trợ về kỹ thuật của các em (trong và ngoài CTY TĐHN), sẽ hy vọng sớm hoàn thành; Nhưng nếu không có sự đồng tình và đồng lòng của quý bà con lâu dài bằng cách cung cấp dữ liệu, xem xét góp ý về Gia phả thì chúng tôi khó hoàn thành. Hy vọng hê thống sẽ cùng tồn tại với thời gian cùng quý vị.
Chân thành cảm ơn.
     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Trang chủ: Gồm có 4 mục từ trên xuống là Thủy Tổ Phả - Vương Phả - Đế Phả click vào từng nhân vật để xem tiểu sử chi tiết, Hậu Duệ Phả cần vào gõ từ tìm kiếm hoặc tìm theo đời. Tối đa tìm kiếm được 7 đời. Cách tính đời: Ngài Nguyễn Bặc là Thủy tổ, đời thứ nhất, thủy tổ 15 đời. Ngài Nguyễn Kim là đời thứ 16, Vương phả 10 đời. Hoàng Đế Gia Long đời thứ 26 đến Hoàng Đế Bảo Đại là đời thứ 32. (Theo Bài đế hệ thi là hàng Vĩnh).

Kính thưa quý Mệ, quý bà con và quý thân hữu.

Dòng tộc Nguyễn Phước là một dòng tộc lớn của VN từ thế kỳ 17, đến thế kỷ 18 lập nên một triều đại Nhà Nguyễn, nếu tính từ lúc Ngài Nguyễn Hoàng vào Ái Tử Quảng Trị năm 1558 đến 1945, Nhà Nguyễn tồn tại 387 năm. Nếu tính từ Ngài Nguyễn Bặc thì đã tồn tại trên 1.000 năm. Lịch sử cũng đã ghi chép lại nhiều công trạng lớn lao của nhà Nguyễn trong việc mở mang bờ cõi đất nước và xây dựng văn hóa, hình thành một nước Việt Nam như hiện nay. Chúng tôi tin chắc rằng chúng ta ai cũng tự hào là con cháu nhà Nguyễn nói riêng hay là một người Việt Nam nói chung với một truyền thống lịch sử vẻ vang mà không phải quốc gia nào cũng có được.

Sau một thời gian dài ấp ủ và ước mơ, chúng tôi và rất nhiều bà con muốn có một gia phả điện tử về dòng họ nhà Nguyễn, nhưng vẫn chưa thực hiện được do lực bất tòng tâm; Nay cũng nhờ ơn Tiên tổ và được sự động viên của một số bà con, chúng tôi đã cố hết sức mình bắt đầu triển khai biên soạn phần mềm gia phả điện tử và xin trình bày để bà con được biết.

Theo nhiều tài liệu để lại, như Quyển Hoàng Tộc Lược Biên xuất bản 1943 và sách Nguyễn Phúc tộc thế phả xuất bản 1995. Chúng tôi thực hiện như sau:

Mô tả Gia phả:

Giai đoạn 1: Thủy tổ phả: từ Ngài Nguyễn Bặc đến Ngài Nguyễn Văn Lựu (15 đời)

Giai đoạn 2: Vương phả: Từ Ngài Nguyễn Kim đến Ngài Nguyễn Phúc Thuần. (9 vị Chúa). (10 đời)

Giai đoạn 3: Đế phả: Từ Ngài Nguyễn Phúc Ánh (Vua Gia Long) đến Ngài Vĩnh Thụy (Vua Bảo Đại) (13 đời Vua). (7 đời)

Giai đoạn 4: Hậu duệHậu duệ chư vị. Từ hậu duệ Thủy tổ đến hậu duệ Hoàng đế Bảo Đại. (trừ 38 vị ở 3 phả trên).

Chúng tôi gọi chung là Nguyễn Phúc Tộc Tôn Phả.

Để thực hiện được những giai đoạn trên, nhất là giai đoạn Hậu duệ, chúng tôi không thể đủ nhân lực và đủ dữ liệu, nên chúng tôi sẽ phân từng phần (Phân quyền) cho từng giai đoạn, từng hệ phủ phòng và từng gia đình chịu trách nhiệm cập nhật. Để làm được điều này, server chứa thông tin dữ liệu cần nhanh, mạnh và dung lượng đủ lớn.

Quản trị Gia phả gồm có:

·       Thêm và Xóa thành viên gia đình

·       Cập nhật thông tin thành viên gia đình

·       Cập nhật hôn sự

ü  Chi tiết: Thêm và Xóa thành viên gia đình:

Cập nhật thông tin cơ bản, sau đó nhập thông tin chi tiết, nếu có gia đình sẽ cập nhập hôn sự trước và cập nhật con cháu sau. Hoặc xóa một thành viên.

ü  Chi tiết: Cập nhật thông tin thành viên gia đình: phần này để chỉnh sửa, bổ sung thông tin thành viên.

ü  Chi tiết: Cập nhật hôn sự: để cập nhật thành viên có gia đình.

TÌM HIỂU SỬ DỤNG HỆ THỐNG TÔN PHẢ ONLINE

HỆ THỐNG TÔN PHẢ ONLINE được chia thành 4 Phả:

     I- Thủy tổ phả: Gồm có 15 đời với 15 Đệ tổ: Đời thứ 1 là Thủy Tổ Ngài Nguyễn Bặc; Đời thứ 2 Đệ nhị tổ Ngài Nguyễn Đê; Đời thứ 3 Đệ tam tổ Ngài Nguyễn Viễn; Đời thứ 4 Đệ tứ tổ Ngài Nguyễn Phụng; Đời thứ 5 Đệ ngũ tổ Ngài Nguyễn Nôn; Đời thứ 6 Đệ lục tổ Ngài Nguyễn Thế Tứ; Đời thứ 7 Đệ thất tổ Ngài Nguyễn Nạp Hoa; Đời thứ 8 Đệ bát tổ Ngài Nguyễn Công Luật; Đời thứ 9 Đệ cửu tổ Ngài Nguyễn Minh Du; Đời thứ 10 Đệ thập tổ Ngài Nguyễn Biện; Đời thứ 11 Đệ thập nhất tổ Ngài Nguyễn Chiến; Đời thứ 12 Đệ thập nhị tổ Ngài Nguyễn Sừ; Đời thứ 13 Đệ thập tam tổ Ngài Nguyễn Công Duẩn; Đời thứ 14 Đệ thập tứ tổ Ngài Nguyễn Như Trác; Đời thứ 15 Đệ thập ngũ tổ Ngài Nguyễn Văn Lưu. Như vậy có 15 vị. Thủy tổ phả là 15 đời. (Tính từ Ngài Nguyễn Bặc là đời thứ 1).
Lưu ý: Phần thủy tổ phả chỉ là ngọc phả dựa theo Sách Nguyễn Phúc Tộc thế phả in năm 1995. Đến nay (2023) sai sót khá nhiều.

     II- Vương Phả: Gồm có 10 đời với 9 Hệ Tiền Biên: Đời thứ 1 là Hệ Nhất tiền biên Ngài Nguyễn Kim; Đời thứ 2 là Hệ Nhị tiền biên Ngài Nguyễn Hoàng; Đời thứ 3 là Hệ Tam tiền biên Ngài Nguyễn Phúc Nguyên; Đời thứ 4 là Hệ Tứ tiền biên Ngài Nguyễn Phúc Lan; Đời thứ 5 là Hệ Ngũ tiền biên Ngài Nguyễn Phúc Tần; Đời thứ 6 là Hệ Lục tiền biên Ngài Nguyễn Phúc Thái, Đời thứ 7 là Hệ Thất tiền biên Ngài Nguyễn Phúc Chu; Đời thứ 8 là Hệ Bát tiền biên Ngài Nguyễn Phúc Thụ; Đời thứ 9 là Hệ Cửu tiền biên Ngài Nguyễn Phúc Khoát; và Đời thứ 10 là 2 Ngài Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Phúc Luân cùng hệ Cửu Tiền Biên. Như vậy có 11 vị. Vương phả từ Đời thứ 16 đến đời thứ 25. (Tính từ Ngài Nguyễn Bặc là đời thứ 1). (Tính từ Ngài Nguyễn Kim là 10 đời thuộc hệ tiền biên).

     III- Đế Phả: Gồm có 8 đời với 6 Hệ Chánh cùng 13 vị Hoàng đế Nhà Nguyễn, có 7 vị không mở Hệ. Đời thứ 1 là Hoàng Đế Gia Long mở Hệ Nhất Chánh; Đời thứ 2 là Hoàng Đế Minh Mạng mở Hệ Nhị Chánh; Đời thứ 3 là Hoàng Đế Thiệu Trị mở Hệ Tam Chánh; Đời thứ 4 là Hoàng Đế Tự Đức mở Hệ Tứ Chánh; Đời thứ 5 là Hoàng Đế Dục Đức mở Hệ Ngũ Chánh; Đời thứ 5 là Hoàng Đế Đồng Khánh mở Hệ Lục Chánh. Đế phả từ đời 26 đến đời 32. (Tính từ Ngài Nguyễn Bặc là đời thứ 1 Ngài Nguyễn Bặc). (Tính từ Ngài Nguyễn Kim là 10 đời thuộc hệ tiền biên). (Tính từ vua Gia Long là đời thứ 1 đến Vua Bảo Đại đời thứ 8).
Lưu ý: Vương phả và Đế phả dựa theo Sách Hoàng tộc lược biên xuất bản 1943 và được bổ sung đến hết năm 2022.

     IV- Hậu Duệ: Gồm có con cháu ... từ chư vị Thủy tổ, Vương Phả và Đế Phả trở xuống.
      Hậu duệ của Thủy tổ (Họ Nguyễn. 15 đời), Vương phả (9 Chúa 10 đời), Đế phả (13 Vua 7 đời). Ngài Nguyễn Bặc thủy tổ là đời thứ 1; Ngài Nguyễn Kim là đời thứ 16, Đời 1 của Vương Phả; Hoàng đế Gia Long đời 26, Đời 1 của Đế Phả, đến Hoàng đế Bảo Đại đời 32, 

Hướng dẫn tìm kiếm: Tìm theo tên: Gõ từ cần tìm kiếm, Tìm theo đời: Điền vào đời đầu tiên và bấm vào nút Tìm (tối đa 7 đời). Ước tính từ Ngài Nguyễn Bặc năm 924 đến năm 2023 đã có 36 đời. Theo bài Đế hệ thi hiện đã đến chữ 12, tức 14 đời.

Lưu ý: Hiện chưa update hết được dữ liệu mà chúng tôi có. Ước tính khoảng trên dưới 5 triệu người Họ Nguyễn có gốc Gia Miêu Ngoại Trang.

     Khi truy xuất vào hệ thống, chư vị Thủy tổ, Vương Phả và Đế Phả cùng các Công Nữ, Công Chúa, Hoàng Nam, Hoàng tử được thể hiện rõ trên Trang chủ, riêng Hậu duệ phả cần tìm kiếm theo tên, theo đời.

     Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ: Bảo Kỳ điện thoại, Zalo, Viber 0923998879.
Trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn.