GIỚI THIỆU của BAN BIÊN TẬP
Trong nổ lực số hóa và tạo một hệ thống Gia phả online, tôi và rất nhiều quý bà con đã cố gắng để hoàn thành sớm nhất có thể, nhưng qua thời gian thực hiện (gần 5 năm), vẫn chưa thể hoàn thành như ý nguyện. Nay với sự hỗ trợ về kỹ thuật của các em (trong và ngoài CTY TĐHN), sẽ hy vọng sớm hoàn thành; Nhưng nếu không có sự đồng tình và đồng lòng của quý bà con lâu dài bằng cách cùng quản trị, hoặc đóng góp dữ liệu, xem xét góp ý về Tôn phả, Gia phả thì chúng tôi khó hoàn thành. Hy vọng hê thống sẽ cùng tồn tại với thời gian cùng quý vị.
Chân thành cảm ơn.
Kính thưa quý Mệ, quý bà con và quý thân hữu.
Dòng tộc Nguyễn Phước là một dòng tộc lớn của VN từ thế kỳ 17, đến thế kỷ 18 lập nên một triều đại Nhà Nguyễn, nếu tính từ lúc Ngài Nguyễn Hoàng vào Ái Tử Quảng Trị năm 1558 đến 1945, Nhà Nguyễn tồn tại 387 năm. Nếu tính từ Ngài Nguyễn Bặc thì đã tồn tại trên 1.000 năm. Lịch sử cũng đã ghi chép lại nhiều công trạng lớn lao của nhà Nguyễn trong việc mở mang bờ cõi đất nước và xây dựng văn hóa, hình thành một nước Việt Nam như hiện nay. Chúng tôi tin chắc rằng chúng ta ai cũng tự hào là con cháu nhà Nguyễn nói riêng hay là một người Việt Nam nói chung với một truyền thống lịch sử vẻ vang mà không phải quốc gia nào cũng có được.

Sau một thời gian dài ấp ủ và ước mơ, chúng tôi và rất nhiều bà con muốn có một gia phả điện tử về dòng họ nhà Nguyễn, nhưng vẫn chưa thực hiện được do lực bất tòng tâm; Nay cũng nhờ ơn Tiên tổ và được sự động viên của một số bà con, chúng tôi đã cố hết sức mình bắt đầu triển khai biên soạn phần mềm gia phả điện tử và xin trình bày để bà con được biết.
Trân trọng.